[𝐒𝐀𝐋𝐄𝐬 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 - 𝐗𝐀̉ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆] - 𝐐𝐔𝐀̣𝐓 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐍𝐎̣̂𝐈 Đ𝐈̣𝐀

_____𝐐𝐔𝐀̣𝐓 𝐍𝐇𝐄̣ 𝐍𝐇𝐀̀𝐍𝐆 - 𝐌𝐀́𝐓 𝐃𝐈̣𝐔 𝐃𝐀̀𝐍𝐆_____

💯 𝗖𝘂̛̣𝗰 𝗲̂𝗺-𝗰𝘂̛̣𝗰 𝗯𝗲̂̀𝗻-𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗺 đ𝗶𝗲̣̂𝗻-𝐦𝐨̛́𝐢 𝟏𝟎𝟎% 𝐬𝐞𝐚𝐥

_______________________________

📌 Quạt Nhật được nhiều người tin dùng bởi:

✅ Được thiết kế rất đặc biệt ở cánh quạt và động cơ với 𝗻𝗵𝗶𝐞̂̀𝘂 𝘁𝐨̂́𝗰 đ𝐨̣̂ 𝗴𝗶𝐨́, đ𝐚̉𝗼 𝗴𝗶𝐨́ 𝗸𝗵𝐚́𝗰 𝗻𝗵𝗮𝘂.  Vì vậy khi sử dụng cảm thấy 𝗿𝐚̂́𝘁 𝗱𝐞̂̃ 𝗰𝗵𝐢̣𝘂, 𝗸𝗵𝐨̂𝗻𝗴 𝗯𝐢̣ 𝗯𝐚̣𝘁 𝗵𝐨̛𝗶.

✅ Quạt chạy 𝘀𝗶𝐞̂𝘂 𝐞̂𝗺, gió tự nhiên

✅ Chất liệu cấu tạo quạt là nhựa/ kim loại chống bám bụi nên 𝘃𝐞̣̂ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗿𝐚̂́𝘁 𝗱𝐞̂̃ 𝗱𝐚̀𝗻𝐠;

✅ Động cơ AC/DC 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐞̂𝐦, 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 đ𝐢𝐞̣̂𝐧; 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐨̛́𝐭

✅ Có điều khiển từ xa, có chọn góc quay, 𝐜𝐨́ 𝐡𝐞̣𝐧 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐁𝐚̂𝐭/ 𝐓𝐚̆́𝐭, 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦,...

✅ Công nghệ Inverter 𝗧𝗶ế𝘁 𝗸𝗶ệ𝗺 đ𝗶ệ𝗻.

✅ Quạt Nhật có nấc gió từ cực nhẹ tới mạnh, vì vậy có thể 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚́𝐭 (dùng thoáng phòng)

📌 Đặc biệt Quạt Nhật rất phù hợp và 𝗰𝐚̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝐞̂́𝘁 với những gia đình có 𝘁𝗿𝐞̉ 𝗻𝗵𝐨̉ 𝘃𝐚̀ 𝗻𝗴𝐮̛𝐨̛̀𝗶 𝗴𝗶𝐚̀. 

💕 #japanshopTHT có 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟏𝟎 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐪𝐮𝐚̣𝐭 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 từ bình dân đến cao cấp để cho Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn!

❌❌ Quạt điện 100V nhưng #japanshopTHT có thể đổi sang điện 220V mà ko sợ ảnh hưởng đến chất lượng quạt, 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟐 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟐𝟒 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 nên mọi người cứ yên tâm nhé!

🌐 G.i.á tham khảo. INBOX để được tư vấn và 𝐛𝐚́𝐨 𝐠𝐢.𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧: https://japanshoptht.vn/quat-dien.html 

_______________________________

🏠 𝐒𝐀𝐊𝐔𝐑𝐀 𝐓𝐎𝐖𝐄𝐑 𝟒𝟕 𝐕𝐮̃ 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮̣𝐧𝐠, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐚̂𝐧, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

📞 𝟎𝟗𝟔.𝟗𝟖𝟗.𝟐𝟑𝟐𝟑  ☎️ 𝟎𝟐𝟒𝟑.𝟗𝟗𝟖.𝟗𝟗𝟔𝟗

🚛 Giao h.à.ng toàn quốc