Mua thêm gói bảo hành

GÓI BẢO HÀNH MỞ RỘNG

 

Mỗi mặt hàng được bảo hành bằng thời gian bảo hành mặc định của sản phẩm. Khi khách hàng mua theo giá trên website tức là đã được JAPANSHOP.THT bảo hành theo thời gian bảo hành niêm yết cho từng sản phẩm.

 

Tuỳ từng mặt hàng, JAPANSHOP.THT mở rộng thời gian bảo hành đối với hàng hoá bán ra. Những mặt hàng thể hiện trên website là “Mua thêm gói bảo hành” thì khách hàng được mua thêm gói bảo hành (thường là thêm 1 - 2 năm so với thời gian bảo hành mặc định của sản phẩm). Hiện tại, JAPANSHOP.THT bán gói bảo hành mở rộng tối đa tới 36 tháng.

 

Giá gói bảo hành mở rộng tuỳ thuộc thời gian bảo hành mở rộng, giá trị sản phẩm và phải được quyết định tại thời điểm mua hàng. Sau thời điểm này JAPANSHOP.THT giữ quyền từ chối cung cấp dịch vụ bảo hành mở rộng.