LÕI MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI PANASONIC TK-HS90C1 (CHO MÁY TK-AS44)

Hết hàng 2.200.000

MÃ HÀNG: TK-HS90C1

LOẠI MÁY TƯƠNG THÍCH: TK-HS91-W / TK-HS70-W / TK-AS43-P / TK-AS44-P / TK-AS44-A / TK-AS43-S / TK-HS90-S.

Công suất lọc: 12.000L

Khả năng loại bỏ: 13 tạp chất và 4 kim loại nặng

Hàng mới 100%.

Đặc điểm nổi bật của LÕI MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI PANASONIC TK-HS90C1 (CHO MÁY TK-AS44)

CÁC LOẠI MÁY TƯƠNG THÍCH: TK-HS91-W / TK-HS70-W / TK-AS43-P / TK-AS44-P / TK-AS44-A / TK-AS43-S / TK-HS90-S. Máy TK-HS92 là dòng cao cấp hơn, dùng lõi khác.

HƯỚNG DẪN THAY THẾ LÕI LỌC TẠI NHÀ:

Hộp phụ kiện cơ thể

TK-HS90C1

Khả năng lọc nước

Clo dư miễn phí

12000L * 1

Độ đục

12000L * 1

Tổng số trihalomethane

12000L * 1

Cloroform

12000L * 1

Bromodichloromethane

12000L * 1

Dibromochloromethane

12000L * 1

Bromoform

12000L * 1

Tetrachloroethylene

12000L * 1

Trichloroethylene

12000L * 1

1,1,1-trichloroethane

12000L * 1

CAT (thuốc trừ sâu)

12000L * 1

Mùi nấm mốc (2-MIB)

12000L * 1

Chì hòa tan

12000L * 1

Các chất có thể được loại trừ ngoại trừ các chất trên

Sắt (dạng hạt mịn)

○ 2

Nhôm (trung tính)

○ 2

Mùi nấm mốc (Geosmin)

12000L * 2

Phenol

12000L * 2

Xem thêm Đặc điểm nổi bật ▼

Thông số kỹ thuật của LÕI MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI PANASONIC TK-HS90C1 (CHO MÁY TK-AS44)

Hộp phụ kiện cơ thể

TK-HS90C1

Khả năng lọc nước

Clo dư miễn phí

12000L * 1

Độ đục

12000L * 1

Tổng số trihalomethane

12000L * 1

Cloroform

12000L * 1

Bromodichloromethane

12000L * 1

Dibromochloromethane

12000L * 1

Bromoform

12000L * 1

Tetrachloroethylene

12000L * 1

Trichloroethylene

12000L * 1

1,1,1-trichloroethane

12000L * 1

CAT (thuốc trừ sâu)

12000L * 1

Mùi nấm mốc (2-MIB)

12000L * 1

Chì hòa tan

12000L * 1

Các chất có thể được loại trừ ngoại trừ các chất trên

Sắt (dạng hạt mịn)

○ 2

Nhôm (trung tính)

○ 2

Mùi nấm mốc (Geosmin)

12000L * 2

Phenol

12000L * 2

Ghi chú:

※ 1 Chất được loại bỏ theo phương pháp thử của JIS S 3201. Độ đục là giá trị của 50% tốc độ dòng lọc, và đối với các chất khác, tỷ lệ loại bỏ là 80% giá trị.

※ 2 Giá trị loại bỏ 80% theo thử nghiệm theo tiêu chuẩn (tiêu chuẩn JWPAS B) do Hiệp hội lọc nước Nhật Bản (JWPA) quy định. Ngoài ra, sắt (dạng hạt) và nhôm (trung tính) không chỉ định khả năng lọc nước.

Tags: